Jonæson Bleck & Plåtslageri grundades 1918 av plåtslagaren Viktor Jonæson. Inledningsvis med två anställda som arbetade i lokaler på Södra Bantorget, där Medborgarplatsen i södra Stockholm numera ligger.
1927 flyttades verksamheten vidare till Kvarngatan och 3 år senare till hörnet av Fatbursgatan – Timmermansgatan. I slutet av 20-talet och början av 30-talet började Viktors söner Yngve och Manne jobba inom firman. Av dessa två var det Yngve som var plåtslagare med utbildning och praktik i bagaget, medan Manne kom till firman med konditorskarriär bakom sig. 1937 slutade plåtslagaren Yngve och bagaren Manne övertog så småningom rörelsen.

soderkisar   MrTinman   snubbar

 

Två år senare ombildades företaget från handelsbolag till ett aktiebolag. Perioden 1965 – 1975 var firmans hittills mest expansiva tid då man som mest hade 20 anställda.1979 började fjärde generationen Jonæson i företaget då Mats arbetade heltid ute på fältet. 1995 tog han över efter Bernt och sköter sedan dess kundkontakter och anbudsförfrågningar. Mats son Robert representerar den femte generationen Jonaeson som varit verksam inom företaget. Den senaste flytten gjordes 1939, då man installerade sig på Brännkyrkagatan. Mannes fru Vera och sonen Bernt började jobba i företaget 1955 och året därpå köpte man till lokaler i samma fastighet och inredde ett kontor samt ett omklädningsrum.
Verkstaden och kontoret finns på samma adress än idag.