Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Snöskottning

Teckna avtal för snöskottning av ditt tak

Fastighetsägare ansvarar för att förhindra att snö eller istappar faller ner från taket och orsakar personskador eller skada på annans egendom.

Det är främst då temperaturen svänger mellan plus- och minusgrader (som får smältvattnet att samlas i bl.a. hängrännor/stuprör) som istappar bildas. För att kvalitetssäkra arbetet kontrollerar vi ert tak innan säsong samt att vi tecknar rätt avtal senast 15 oktober.

Avtalsformer
  • Avropsavtal: Fastighetsägaren ansvarar för beställning och bevakning.
  • Ronderingsavtal: Vi bevakar helgfria vardagar mellan 7.00-16.00 och utför skottning vid behov, fastighetsägaren bevakar all övrig tid samt påkallar röjning vid behov.
  • Bevakningsavtal: Vi bevakar alla dagar i veckan, dygnet runt och utför röjning vid behov. Vi övertar även fastighetsägarens ansvar enligt avtal.

Eftersom vi värnar om våra anställdas arbetsmiljö besiktigar vi samtliga tak innan vi tecknar avtal. Vi går igenom gångbryggor, stegar och snörasskydd så branschstandard uppfylls för allas säkerhet.

Ring 08 - 6405238 eller maila på info@jonaeson.se om du vill veta mer om våra avtal för snöskottning.

Är du avtalskund och behöver få taket skottat?

Beställ snöskottning