Längre ner kan du se bilder från våra olika arbetsområden men först
kommer en flygfilm över ett av våra arbeten för omläggning av plåttak