Fasad

Bristande underhåll är en av de vanligaste orsakerna till fasadskador.

Undvik skador på fasaden

Ett väl fungerande avrinningsystem och intakta detaljer på fasaden är avgörande för att bibehålla en sund fasad. Läckande stuprör eller rostiga fönsterbleck kan leda till att vatten och smuts leds mot fasaden, vilket kan orsaka fuktskador, putsskador och frostskador.

Vi följer riktlinjerna för en säker fasad från SPEF och balanserar noggrant och korrekt utförande med tradition för att bevara fasadernas karaktär utan att kompromissa med kvaliteten.

Med en avvägd erfarenhet utför vi även entreprenad inom:

  • Plåtbeklädd fasad
  • Putsrenovering
  • Målning & fönsterrenovering
  • Uppdrag med antikvarisk kontroll

Vi tar hand om hela ditt tak, diskutera ditt nästa projekt med oss.

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB

Besöksadress

Lyftkransvägen 7A

142 50 Skogås

Postadress

Brännkyrkagatan 49

118 22 Stockholm

Snabba länkar