Serviceavtal & Underhåll

En planerad och strukturerad underhållsplan gör
det enklare att äga och förvalta din fastighet.

Våra serviceavtal

Mindre skador kan snabbt bli till större problem. För att undvika kostsamma reparationer är det nödvändigt att åtgärda eventuella brister innan de resulterar i läckage. En otät fals, ett rostigt bleck, stopp i stuprör eller avlopp kan orsaka kostsamma vattenskador. Genom regelbunden service av era tak kan vi förebygga dessa problem.

Årlig takservice
  • Vi synar av taket och rapporterar om det förekommer skador
  • Städning av vattengångar och rensning av vattkupor från skräp och dylikt
  • Kontroll av taksäkerhetsanordningar så de uppfyller gällande krav
  • Justering av trådar till vattkupor
  • Kontroll av vattenavrinning och stuprör
  • Byte av trasiga takpannor om det finns att tillgå
  • Bättringsmålning utförs av mindre färgsläpp från det att taket är nollställt
  • Upprättande av protokoll
Årlig service av rökluckor

Rökluckor är en viktig del av fastighetens brandskydd. En fungerande röklucka ventilerar ut livsfarliga rökgaser, som också är det som oftast orsakar mest skada vid en brand. Dessutom underlättas räddningtjänstens arbete med en fungerande röklucka då den även släpper ut värme som bildats i utrymmet och förenklar släckningsarbetet. 

Som fastighetsägare är du skyldig att årligen låta rökluckor kontrolleras och underhållas för att säkerställa full funktion. 

Kontakta oss för att teckna avtal.

Vi tar hand om hela ditt tak, diskutera ditt nästa projekt med oss.

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB

Besöksadress

Lyftkransvägen 7A

142 50 Skogås

Postadress

Brännkyrkagatan 49

118 22 Stockholm

Snabba länkar