Personal

Vår personal

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB är ett familjeföretag med en lång och stolt historia som sträcker sig tillbaka till 1918 när plåtslagaren Viktor Jonæson grundade verksamheten. Personalen är en grundläggande del av vår framgång och vi ställer höga krav på våra medarbetare och deras färdigheter.

Genom att kontinuerligt kompetensutveckla och ta till vara på varje individs unika egenskaper, skapar vi en arbetsmiljö där varje plåtslagare har en unik roll hos oss och får möjligheten att växa i sin yrkesroll.

Rekrytering är en regelbunden och långsiktig process för att införa ny kompetens och mångfald i vårt företag. Vi har en lång tradition av lärlingsutbildning, och flera av våra plåtslagare har gått igenom denna lärlingstradition och valt att fortsätta sina karriärer hos oss.

Vi tar hand om hela ditt tak, diskutera ditt nästa projekt med oss.

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB

Besöksadress

Lyftkransvägen 7A

142 50 Skogås

Postadress

Brännkyrkagatan 49

118 22 Stockholm

Snabba länkar