Taksäkerhet

Att arbeta på tak innebär en betydande risk. Vi tillhandahåller installation, underhåll och besiktning av din taksäkerhet.

Säkert arbete på taket

Att arbeta på ett tak medför stora risker, därför har bygg- och planlagen bestämt att alla fastigheter som ska beträdas ska vara utrustade med säkerhetsanordningar. Fastighetsägaren ansvarar för att entreprenörer kan arbeta säkert på taket och att tredje mans egendom inte kommer till skada.

Vi monterar alla typer av taksäkerhet samt ombesörjer besiktning av befintliga takskyddsanordningar, vi servar även alla typer av vajersystem för ett säkert tak.

Läs mer om detta på: www.taksakerhet.se

Vår kunniga personal är certifierade av Taksäkerhetskommittén som besiktigar befintliga och nya anläggningar. Montörerna är certifierade av tillverkaren.

Vi tar hand om hela ditt tak, diskutera ditt nästa projekt med oss.

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB

Besöksadress

Lyftkransvägen 7A

142 50 Skogås

Postadress

Brännkyrkagatan 49

118 22 Stockholm

Snabba länkar