Snöskottning

För att undvika skador av fallande snö och istappar
kan du ta hjälp av oss för snöskottning av ert tak.

Undvik snöras

Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra att snö och istappar faller ner från taket och orsakar personskador eller skada på annan egendom.

Det är främst när temperaturen svänger mellan plus- och minusgrader som istappar bildas, då smältvattnet samlas i bland annat stuprör och hängrännor.

Avtalsformer som vi erbjuder:
  • Avropsavtal: Fastighetsägaren ansvarar för beställning och bevakning.
  • Ronderingsavtal: Vi bevakar helgfria vardagar mellan 7.00-16.00 och utför skottning vid behov, fastighetsägaren bevakar all övrig tid samt påkallar skottning vid behov.
  • Bevakningsavtal: Vi bevakar alla dagar i veckan, dygnet runt och utför röjning
    vid behov. Vi övertar även fastighetsägarens ansvar enligt avtal.

Då vi värnar om våra anställdas arbetsmiljö och arbetsplats besiktigar vi samtliga tak innan vi tecknar ett avtal. Vi går igenom gångbryggor, takstegar och snörasskydd så branschstandard uppfylls för allas säkerhet.

Kontakta oss för att teckna avtal.

Vi tar hand om hela ditt tak, diskutera ditt nästa projekt med oss.

A.W. Jonaeson Bleck & Plåtslageri AB

Besöksadress

Lyftkransvägen 7A

142 50 Skogås

Postadress

Brännkyrkagatan 49

118 22 Stockholm

Snabba länkar