Små skador kan lätt bli stora.
För att undkomma kostsamma reparationer är det viktigt att åtgärda eventuella brister innan de leder till läckage. En otät fals, ett rosigt bleck, stopp i stuprör eller brunnar kan orsaka en dyrbar vattenskada. Vi kan förebygga dessa problem genom att regelbundet serva era tak.

VÅR- OCH HÖSTSERVICE.
Förutom en generell översikt av taket åtgärdas följande:

1. Trasiga trådar byts i vattkupor.
2. Snöskottningsrelaterade färglacksskador bättringsmålas.
3. Taket städas av från löv och mossa etc, rännor sopas ur för att göra vattenvägarna fria.
4. Okulär kontroll av värmekablar för att se att de är hela och ligger rätt på taket.
5. Kontroll och justering av stuprör och vattkupor för att säkra vattenavrinningen.

Pris:
Vårservice: 4800:–  (ex. moms) / normalfastighet
Höstservice: 4800:– (ex. moms) / normalfastighet
Som normalfastighet menas 20 meter lång, två fall med två stuprör vardera.

TAKVÄRMESERVICE

1. Kontroll av termostat och fuktgivare.
2. Kontroll att kablar ej är skadade samt att värme når ut i hela kabeln.
3. Kontroll av att kablar ligger optimalt placerade.

Pris: 5500:– (ex. moms)