Till dig som avtalskund:
Behöver taket skottas? Fyll i formuläret här så kommer vi!

BESTÄLL SNÖSKOTTNING

Teckna avtal med Jonaeson för snöskottning:
Takskottning för att säkerställa rätt snötryck och förebygga istappar. Det är främst då temperaturen svänger mellan plus- och minusgrader (som får smältvattnet att samlas i hängrännor/stuprör) som istappar bildas. För att kvalitetssäkra arbetet kontrollerar vi ert tak innan säsong samt att vi tecknar rätt avtal senast 15 oktober.

Avtalsformer

Avropsavtal:  Fastighetsägaren ansvarar för beställning och bevakning
Ronderingsavtal: Vi och fastighetsägaren ansvarar gemensamt för bevakning
Bevakningsavtal: Vi bevakar, utför och övertar fastighetsägarens ansvar enligt 
avtal.

I samtliga avtal är det möjligt att tilläggsbeställa vår och höst service.

Takvärmeservice.
Dokumentation, kvalitetssäkring och återkoppling.

Stiria är ett egenutvecklat administrationssystem för takskottning.
Programmet dokumenterar arbetsmiljö med foto och tidsrapportering och
återkopplar till av beställaren vald mail-adress om slutfört uppdrag.
Läs mer på www.stiria.se

Eftersom vi värnar om våra anställdas arbetsmiljö besiktigar vi samtliga tak innan vi tecknar avtal.
Vi går igenom gångbryggor, stegar och snörasskydd så branschstandard uppfylls för allas säkerhet.
Kontakta oss om du vill veta mer om våra avtal!

Ring 08-6405238 eller maila på info@jonaeson.se